Styrelsen för 2020 består av:

Jonny Back, ordförande

Tim Gammelgård, viceordförande

Wilma Gammelgård, sekreterare

Tamara Gammelgård, vicesekreterare

Annika Joupers-Ekblom, kassör

Sara Backlund

Michelle Hägglund

Robin Andersson

Daniel Forss

Matias Sillanpää

 

Bilden från Johannesgalan 2005 i Skatila då vi blev årets förening!