Vill du bli medlem i vår förening?

Genom att betala medlemsavgiften 6 euro/vuxen, 2 euro (barn 0-12 år) till Vasa Andeslbank FI72 5670 9040 0022 54 stöder ni vår verksamhet och ger oss möjlighet att utvecklas och ordna aktiviteter för Er. Det är viktigt att även de minsta i familjen är medlemmar i vår förening, eftersom det påverkar direkt de statsbidrag som beviljas ungdomsrörelsen.

Om ni har idéer eller förslag på ny verksamhet så kontakta någon i styrelsen! Vi vill också påminna om att föreningshuset står till Ert förfogande!!